Seliga Vojtech

"Vojtech Seliga sa narodil 24. júna 1913 v dedinke Vyšné Opátske neďaleko Košíc. Vyštudoval gymnázium a neskôr učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Jeho pedagogické začiatky sú spojené s Vranovom nad Topľou, kde mal aj v roku 1940 prvú samostatnú výstavu.
Jeho pedagogické a umelecké pôsobenie je úzko späté s Košicami. Veľkou mierou sa zaslúžil o vznik Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach, na ktorej vykonával pedagogickú prax do roku 1982.
Spočiatku v 40.- 50. rokoch minulého storočia vytváral najmä akvarely so širokým záberom. Robil štúdie krajiny, tatranské motívy. V 60. rokoch sa krajinárska tvorba stala jeho doménou. Snažil sa však zachytiť farebné nálady, vzťah svetla a farby, abstrahujúc a vyjadrujúc sa veľkými farebnými až geometrizujúcimi plochami. V 70. rokoch prechádzal ku kompozíciám vytváraným širokými ťahmi štetca a maliarskej špachtle. Jeho práce charakterizovali plocha, priestor a citlivé ladenie farieb. Popri maľbe krajiny sa venoval zátišiam a občas sa utiekal aj k mestským žánrom. Na svojich cestách do zahraničia vytvoril množstvo vedút, pražský Karlov most, benátske motívy, Paríž.
Usporiadal množstvo výstav a rôznych umeleckých podujatí.
Maľoval do poslednej chvíle. Zomrel 14.11.2004."