Čepiššák Hubert

Hubert Čepiššák

Mgr. Hubert Čepiššák sa marodil 3.11.1946 v Martine. Študoval na katedre Výtvarnej výchovy FF UPJŠ v Prešove u prof. J. Bendíka a E. Lehotského. Štúdium absolvoval v roku 1969. Po absolutóriu pracoval v múzeu v Starej Ľubovni. Vysokoškolské magisterské študium výtvarníctva ukončil v roku 1970, postgraduálne v Brne - v roku 1973, získal certifikát múzejného konzervátora.
Do roku 1975 sa spolu s otcom, Andrejom Čepiššákom, podieľal na zakladaní múzea v Starej Ľubovni, a na zahájení rekonštrukcie Hradu Ľubovňa.
V rokoch 1976-78 pôsobi ako výtvarný pedagóg na Ľudovej škole umenia v Košiciach.
V roku 1979 odchádza do slobodného povolania - a tak pracuje dodnes.
Podnikol niekoľko zahraničných študijných ciest: Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Argentína.
V rokoch 1992- 2003 spolupracuje na medzinárodnom projekte založenia sakrálneho MÚZEA LOYOLA v Cusárare, štát Chihuahua v Mexiku. So spolupracovníkmi, vrátane členov vlastnej rodiny - počas dlhodobých pobytov v Mexiku - konzervoval a reštauroval početný súbor sakrálnych diel mexického koloniálneho obdobia. Najvzácnejší z nich je cyklus dvanástich diel s motívmi príbehov zo života P. Márie - od Miguela Correu z roku 1713.
Tieto zachránené diela tvoria základ zbierky, pre ktorú bola postavená novostavba múzea. Sprístupnené bolo v júli roku 2003.
Medzitým uskutočnil ďalšie cesty a výstavy: Slovenská ambasáda v Buenos Aires - 2003, v Chorvátsku - Opatija-Volosko, 2001, Bad Radkersburg, Rakúsko - 2004.
Vo svojej tvorbe, v ktorej dominuje olejomaľba, sa zaoberá témou krajiny, často inšpirovaný motívmi z ciest, figurálnou tvorbou, zátiším i motívom aktu. Osobitnú časť tvorí sakrálna tvorba, ktorá reflektuje autorov duchovný svet v konfrontácií s dnešnou realitou.