Syčov Jurij

"Jurij Sychov sa narodil 10. mája 1957. V roku 1985 promoval na Lvovskej Akadémii Umení. Študoval u Khyžniaka, M.Padovského, T.Maksyska a D.Dovbushynského. Po niekoĺko rokov pracoval v odbore sfarbeného skla. Od roku 1980 sa úplne venoval maľbe. Pracoval rozličnými technikami a štýlmi: krajina, portrét, symbolizmus a figurálna kompozícia. Považuje farbu a subjekt za hlavné umelecké vyjadrovacie prostriedky. Obdivuje diela impresionistov ako aj práce surrealistov a symbolistov.
Mal samostatné výstavy na Ukrajine a v Poľsku (Krakov, Waršava, Rzeszov, Przemysl)
Jeho obrazy sú v súkromných zbierkach na Ukrajine, USA, Rakúsku, Francúzsku, Austrálii, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Kanade a v Izraeli."