Jurašek Kamil

"Narodil sa 20.9.1977 v Prešove. Študoval na ŠÚV v Košiciach odbor grafika. V roku 2003 absolvoval Akadémiu umení v B. Bystrici.
Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, reštaurovaniu, logotypii, krajinomaľbe, portrétu, bodypaintingu, reklame, dizajnu, fotografii a inštalácii.
V súčasnosti je výtvarníkom v slobodnom povolaní, reštauruje nástennú výzdobu kaplniek na Kalvárii v Prešove.
Pedagogicky pôsobí na katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove. Je zakladateľom kreatívneho štúdia FANTASY FACTORY. Je členom výtvarného združenia Per spektrum a Átrium.
Zúčastňuje sa pravidelne viacerých spoločných výstav doma i v zahraničí."