Kordowska Katarzyna

"Katarzyna Kordowska ukončila v roku 2009 pedagogické vzdielanie a neskôr v roku 2012 postgraduálne štúdium umenia.
Po ukončení štúdia vyučovala 5 rokov v medzinárodnej škole - britskej škole vo Varšave, kde vyučovala maliarstvo a kreslenie.
Každý rok uskutočňovala charitatívny predaj umeleckých výrobkov a študentské maliarske výstavy.
Organizovala letnú maliarsku dielňu pre dospievajúcich. Tri roky sa učila portrétovat u maliara-Ireneusza Bielińskego.
V súčasnosti žije a tvorí v Košiciach."