Oberučová Ľubica

"Ľubica Oberučová sa narodila v roku 1965. Žije a tvorí v Košiciach. Jej tvorba sa vyznačuje maľbou na šturktúrovanom podklade. Používa symboliku a mystiku. V jej tvorbe dominuje sýta farebnosť, často bez miešania. Často používa symbol kríža, ktorý pre ňu znamená viac, ako len symboliku kresťanstva. Je vyjadrením určitej cesty, osudu, alebo karmy...
Absolvovala Základnú umeleckú školu na Kováčskej ulici v Košiciach pod vedením výborných výtvarných pedagógov /Mirko, Cisárová, Čermáková/. Od roku 1985 bola členkou Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, ktorý pracoval pod vedením popredných výtvarných umelcov /Csakó,Roszkoványi, Prokop, Gál/. Súkromne navštevovala ateliér ak.maliara Karola Csaka, u ktorého sa zdokonalila hlavne v portrétovaní, figurálnej tvorbe a kompozícii. Absolvovala niekoľko medzinárodných krajinárskych plenérov organizovaných KOS, NOC Bratislava a v roku 2005 medzinárodného plenéru v Snine organizovaného galériou Miro."