Twardzik Malgorzata

Twardzik-Wilk Malgorzata

"V roku 1992 ukončila štúdia na katedre maliarstva, na Univerzite Marii Curie-Sklodovskiej v Lubline.
Každoročne prezentuje svoju tvorbu na individuálnych a kolektívnych výstavách v Poľsku aj v zahraničí. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach galérií a múzeí v Poľsku, Francúzsku, Rakúsku, Nemecku, Slovensku, Ukrajine, Macedónii, Rumunsku, v Maďarsku, tiež v USA.
V roku 2010, počas medzinárodného maliarskeho plenéra v Rumunsku, dostala cenu starostu strediskovej obce FOENI.
Autorka sama je organizátorkou, komisárkou aj účastníčkou medzinárodných plenérov,organizuje tvorivé maliarske dielne pre deti, mládež a dospelých. Je členkou Umeleckej Besedy Slovenskej.
Žije a tvorí v Glowience pri Krosne."