Marček Peter

Peter Marček sa narodil v roku 1943 v Žiline. Od roku 1964 študoval architektúru na SVŠT v Bratislave. Počas štúdií si kresbu zdokonaľoval u prof. Antala.
Svojou tvorbou sa zaradil do prúdu slovenského imaginatívneho umenia reprezentovaného takými umelcami ako bolo Viera Žilinčanová, Vladimír Gažovič, Dušan Kállay a Albín Brunovský. Ako člen Združenia výtvarníkov sa zúčastňuje výstav na Slovensku a zahraničí. Je autorom insígnií a pamätnej medaile Trenčianskej univerzity. V roku 2006 bol jeho obraz “Hudobné slávnosti” použitý ako predloha pre plagát festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Jeho tvorba je prezentovaná na Slovensku, v Európe a USA. Autor žije a tvorí v Trenčíne.