Lešková Eva

Slovenská výtvarníčka Mgr. Eva Lešková sa venuje maľbe, textilnej tapisérii a fotografii, ale prezentovala sa aj zbierkou poézie, ktorá sa stala súčasťou nášho umeleckého života.
Akademické vzdelanie získala na UPJŠ v Prešove pod vedením významných umelcov a akademických maliarov.
Súčasnú výtvarnú tvorbu autorky môžeme nazvať svojským poetickým vyznaním na plátne. Venuje sa krajinomaľbe, portrétu, figuratívnej kompozícii a prírodným motívom. Jej maľba je stvárnením impresií a snov, je spätá so známymi miestami, ktoré súvisia s jej životom a hlavne s krajinou talianskeho Toskánska a Ríma.
Autorka je členkou Umeleckej besedy Slovenska /Slovak Art Association/, najstaršej profesionálnej organizácie výtvarníkov Slovenska.
Okrem mnohých skupinových a autorských vystav na Slovensku a v zahraničí, svoju tvorbu prezentovala aj na spoločných výstavách so svojim manželom akad. sochárom Jánom Leškom

1989 - Trebišov, textilná tapiséria v galérii Vlastivedného múzea
1992 – Košice, Klub architektov a výtvarných umelcov, textilná tapiséria
1995 – Tenafly - NJ, USA, prezentácia maľby v Sunset Art Studio
2010 - Trebišov, galéria Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove , maľba
2010 - Běleč pri Prahe, kostol sv. Mikuláša, Česká republika
2011 - Košice, Dom umenia - Štátna filharmónia, maľba a tapiséria spolu s manželom - plastika Jána Leška akad.soch.
2011 - Košice, galéria VEBA, maľba so satirickým názvom Bookface (portréty - pastel, olej, akryl)
2012 - Krakov, Poľsko, spolu s Jánom Leškom akad.soch.
2013 - Bratislava, nadácia Integra, maľba
2014 - Múzeum v Trebišove, výstava fotografie z Ríma
2014 - prezentácia tvorby v Takeawaygallery v Ríme, Taliansko, maľba
2014 - Salón východoslovenských umelcov, VSG – Košice
2015 - Košice, VIA ROMA talianske centrum, maľba, Talianske impresie
od roku 2008 Lions club Košice - benefičné aukcie
2018 - TOTUM PRO ARTE (UBS 100) Kulturpark, Košice
2019 - ŠFK -Dom umenia, Košice , maľba a komorná plastika ,spolu s manželom akad.soch.Jánom Leškom
2019 - Francúzsko, Take instant Galerie, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, obrazy
2020 - Francúzsko, Le quartier de la Boucherie à Limoges, obrazy