Kaminský Jozef

"Narodil sa 9.6.1949 v Zborove pri Bardejove
Maliarska tvorba autora je výslednicou nielen vrodených sklonov ku kresleniu, ale najmä trpezlivého štúdia, skúšania, premýšlania a neustálej tvorby. Postupom rokov z neho vyrastal umelec s vyhraneným výtvarným prejavom. Dominantou je maľba, pri ktorej kladie vedľa seba ťahy štetcom a špachtľou, práve tu si vytvoril vlastnú techniku. Miluje farbu slnka, ktorá je pre neho najpozitívnejšia. Teplé farby kombinuje s chladnými a výsledkom je emotívne ladenie krajinomalieb.
Doposiaľ sa prezentoval na vyše 40 spoločných a viac ako 20 individuálnych výstavách doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bardejove. Vystavuje od roku 1992. Jeho diela sa nachádzajú v múzeách a galériách doma aj v zahraničí, ako aj v súkromných zbierkach."