Pučan Milan

"Narodil sa r.1962 v Košiciach.
V rokoch 1978 - 82 vyštudoval Strednú umeleckopriemyselnú školu v Košiciach.
Venuje sa maľbe. Jeho tvorba je charakteristická abstraktnými motívmi.
Žije a tvorí v Košiciach."