Špeník Myron

"Narodil sa 6.10.1959 v Michalovciach. V rokoch 1983-1984 absolvoval súkromné štúdium v Prahe u prof. Nováka a Součka. Od roku 1996 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní.
Od roku 1997 je členom SFVU - Umeleckej Besedy Slovenskej.
Zúčastnil sa početných kolektívnych a členských prezentácií slovenského výtvarného umenia a taktiež autorských výstav.
Jeho obrazy majú vlastný rukopis, ktorým sa líšia od zvyčajného pohľadu na svet. Jeho tvorba odráža lásku, vášeň ale i nepokoj srdca. Pocity, ktoré sa snaží zobraziť sú veľmi intenzívne."